Wedstrijden

Algemeen

Nadat een sportschutter enige ervaring heeft opgedaan op de eigen vereniging kan er in principe worden deelgenomen aan de onderlinge wedstrijden. Uiteraard worden alle schutters ingedeeld in hun eigen klasse. Het behaalde aantal punten op een vooraf vastgesteld aantal schoten bepaalt de klassen-indeling. Voor geweer is dat 600 punten maximaal (60 schoten op 12 kaarten) en voor pistool 400 punten maximaal (40 schoten op 8 kaarten). De klassen-indeling is onderverdeeld in H, A, B, C, D en N. H is de Hoofdklasse waarin de beste schutters het tegen elkaar opnemen. N is de nieuwelingen-klasse waar de schutters in worden gezet die nog geen klassering hebben gekregen.Bij Schietvereniging Naaldwijk is er de interne competitie die zich laat onderverdelen in de schildjes, glazenstad bokaal en de rozenbeker wedstrijd. Ook zijn er speciale wedstrijd-avonden met Pasen en Sinterklaas. Hieronder volgt een korte uitleg over de interne wedstrijden bij Schietvereniging Naaldwijk.

Schildjes

Het gehele jaar door kunnen zgn. “oefenkaarten” geschoten worden. Deze kaarten tellen mee voor een serie van het zogenaamde schildje. Er zijn van tevoren aparte series vastgesteld voor elk wapen en zodra een serie resultaten is behaald, wordt dit aangetekend op een persoonlijk wapenschild wat zich aan de muur op de vereniging bevind. Vervolgens gaat men voor de volgende (hogere) serie schieten. Uiteindelijk wordt men na het behalen van zeven series koningsschutter. De kosten voor deelname zijn voor rekening van de schutter. Het bijwerken van de schildjes vindt gedurende het jaar plaats. Een leuke manier om ook de oefenkaarten mee te laten tellen.

Glazenstad bokaal

Dit is een van de KNSA verplichte interne competitie waarbij in de periode van september tot juli ieder jaar 5 keer 6 kaarten moeten worden geschoten waarbij de schutter ingedeeld wordt in hun eigen klasse.

Rozenbeker wedstrijd

Deze wedstrijd is gekoppeld aan de glazenstad bokaal wedstrijd. De schutter die het meeste aantal keren de roos heeft geraakt (= aantal tienen), ontvangt de wisselbeker voor de rozenbeker wedstrijd. Een winnaar van de glazenstad bokaal wedstrijd wint niet altijd ook de rozenbeker. Soms heeft de nummer twee of drie meer tienen geraakt en gaat deze er dus met de rozenbeker vandoor. Voor elke klasse is een eigen rozenbeker beschikbaar. Daarnaast ontvangen de winnaars van de wisselbekers een herinneringsbeker.

Paas- en Sinterklaas wedstrijd

Op een schietavond, voorafgaand aan het betreffende feest, wordt de Paas- resp. Sinterklaaswedstrijd gehouden. Het begrip “wedstrijd” moet niet al te letterlijk opgevat worden. Op deze gezellige en feestelijke avond kan men steeds inschrijven voor een bepaalde ronde. Er is geen klassen-indeling, omdat het schieten op speciale gelukskaarten plaatsvind. Men kan zich per ronde inschrijven voor een lekkere of luxe prijs. Deze rondes dienen bij de inschrijving betaald te worden. Per ronde gaan er 6 schutters de baan op om 1 schot te lossen op de gelukskaart. Degene, die met geluk het hoogste aantal punten heeft geschoten, mag de betreffende prijs voor die ronde in ontvangst nemen. Op deze avond zijn introducees toegestaan, die eveneens aan de wedstrijd kunnen deelnemen.

KNSA wedstrijden

Behalve de officiële wedstrijden die door de KNSA worden uitgeschreven, zoals het afdelings- kampioenschap, het districts- kampioenschap, het nationaal kampioenschap en de afdelings- competitie (voor pistool), zijn er de open wedstrijden die door verschillende verenigingen jaarrond worden georganiseerd. Hiervoor is er een wedstrijdkalender te vinden op de website van de KNSA en op www.baanplanner.eu zijn alle wedstrijden te vinden met betrekking tot de schietsport.