Wapenwet

In Nederland is er een wapenwet van kracht die onlangs in juni 2018 is gewijzigd. In deze wet zijn alle zaken rondom de schietsport, het verzamelen van wapens, het zogenaamde re-enacting (naspelen van veldslagen met gebruikmaking van originele uitrusting) en het airsoft schieten vastgelegd. Ook alle in Nederland verboden wapens worden in deze wet beschreven.

De wapenwet is bekend onder de naam Wet Wapens en Munitie. De uitvoeringsregels zijn in de Circulaire Wapens en Munitie te vinden. De teksten van deze wet en circulaire kunt u vinden op wetten.overheid.nl