Eigen wapen

Na een tijd met verenigingswapens te hebben geschoten en zich te bekwamen in de schietsport, kan het voorkomen dat iemand een eigen wapen wil aanschaffen om de schietsport mee te beoefenen.
De belangrijkste reden voor het willen hebben van een eigen wapen is dat de gemiddelde score bij een verenigingswapen op een gegeven moment kan stabiliseren. Om hoger te kunnen scoren moet een wapen naar de individuele wensen van een sportschutter kunnen worden afgesteld.
Een andere reden kan zijn dat iemand aan wedstrijden wil meedoen en dat dit door het bezitten van een eigen wapen beter mogelijk wordt.

Voordat men de aanschaf van een eigen wapen overweegt, dient men allereerst contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.
Aan het verkrijgen van een vergunning voor een eigen wapen, een zogeheten Verlof tot het Voorhanden hebben van Wapens en Munitie (Verlof) zijn door de overheid strenge eisen gesteld.
Men dient minimaal 1 jaar als definitief lid te zijn ingeschreven bij een KNSA-schietvereniging. Gedurende dit jaar en de voorafgaande aspirant-periode dient men regelmatig aan de schietoefeningen te hebben deelgenomen.
Het gewenste wapen dient geschikt te zijn voor een op de vereniging te beoefenen schietdiscipline.

Het bestuur van de vereniging beslist tijdens een bestuursvergadering of het akkoord gaat met het invullen van een zogenaamd WM-3 formulier. Dit formulier bevat alle gegevens over de aanvrager van het verlof, het gewenste type wapen met vermelding van merk en wapennummer, de gegevens van de wapenhandel waar het gewenste wapen te koop word aangeboden (of van de particuliere sportschutter) en als laatste een verklaring van de vereniging dat men voldoende bekwaam is in het hanteren van het gewenste wapen met vermelding van het aantal maal dat de aanvrager in de afgelopen 12 maanden aan de schietoefeningen heeft deelgenomen.

Dit formulier (WM-3) dient te worden ingeleverd bij de afdeling Bijzondere Wetten van de Politie in de woonplaats van de aanvrager. Hier krijgt de aanvrager het vervolg van de procedure te horen.
Over het algemeen wordt van de aanvrager verwacht dat er een goedgekeurde wapenkluis word aangeschaft, die onwrikbaar aan de muur en de vloer moet worden verankerd. Dit word eerst door de Politie gecontroleerd voordat de aanvraag verder word behandeld.
Na de controle van de kluis en de check van de aanvrager in alle mogelijke Justitiele bestanden, word gecontroleerd of het gewenste wapen daadwerkelijk gebruikt kan worden bij de op de vereniging geschoten discipline.
Als alles in orde is bevonden volgt een afspraak van de aanvrager bij de Politie en kan worden overgegaan tot het uiteindelijke verlenen van het Verlof.

Binnen twee weken na het verlenen van het verlof dient het aangeschafte wapen ter controle te worden aangeboden bij de Politie, zodat het verlof ook echt rechtsgeldig wordt. Al met al een hele weg die men heeft te gaan voordat het bezitten van een eigen wapen werkelijkheid is.

Het verleende verlof dient jaarlijks bij de Politie te worden verlengd, hiervoor moeten tijdens het verlofjaar minimaal 18 schietbeurten te zijn gemaakt.
Indien hiertoe naar de mening van het bestuur aanleiding is, kan de Politie te allen tijde worden ingelicht over een individuele schutter die zich niet aan de regels houdt die het beoefenen van de schietsport en het bezitten van een verlof in het bijzonder met zich meebrengt.
Het bezitten van een wapenverlof betekent altijd een grote verantwoordelijkheid!