Geschiedenis

De Schietvereniging Naaldwijk is opgericht op 20 maart 1946 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1973.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingen register van de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 40397133.
De Schietvereniging Naaldwijk komt voort uit leden van het verzet uit de tweede wereldoorlog onder de naam “Trouw aan Oranje”. Na de tweede wereldoorlog mochten de leden van het verzet hun wapens behouden onder de voorwaarde dat zij een vereniging oprichtten en met hun wapens in verenigingsverband oefeningen hielden. Met de intrede van de Wet Wapens en Munitie op 1 september 1989 was het echter niet meer mogelijk om zonder verlof/vergunning een wapen in het bezit te hebben voor deze categorie schutters.

De huisvesting van de Schietvereniging Naaldwijk heeft op vele locaties plaats gehad. In kassen, schuren, gymnastieklokalen, kelders en zolders werd geoefend totdat de leden van de vereniging in januari 1971 hun accommodatie aan het sportpark “de Hoge Bomen” te Naaldwijk konden betrekken.
De accommodatie bestaat uit 13 multifunctionele geweer/pistool banen, een recreatieruimte met gezellige bar en keuken, een toiletruimte voor dames en heren en een rookruimte voor de verstokte rokers.
Wij zijn er trots op deze accommodatie te mogen bezitten.

De leden.

De Schietvereniging Naaldwijk telt medio 2016 79 leden. De leden zijn in principe inwoners van de Gemeente Westland.Er zijn ook leden uit de Gemeente Midden-Delfland en de regio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Nieuwkomers van buiten het Westland kunnen in principe alléén door de leden worden geïntroduceerd.
Bij bestuursbesluit wordt over eventuele toetreding van het aspirant-lid besloten.