Vereniging

De Schietvereniging Naaldwijk wordt geleid door het verenigingsbestuur. Dit bestuur wordt door en uit de leden gekozen en bestaat bij voorkeur uit zeven personen. De verschillende functies binnen het bestuur zijn voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en 3 algemene bestuursleden. De voorzitter wordt als zodanig door de leden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering terwijl de overige functies door het bestuur zelf onderling worden verdeeld.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door verschillende commissies, zoals de wedstrijdcommissie of de technische commissie.
De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met de organisatie van alle wedstrijden en de interne competitie.
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de score van de leden, het aanschrijven van de leden voor de (uit)wedstrijden, de uitgifte van wedstrijdkaarten en het bijhouden van de (interne) klassering van de leden.
De technische commissie houdt zich bezig met het onderhoud van de schietbanen en de kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het verenigingsgebouw. Het periodieke onderhoud van de verenigingswapens hoort eveneens tot de taak van de technische commissie.

Enkele leden van Schietvereniging Naaldwijk hebben de cursus Basistrainer pistool en geweer van de KNSA gevolgd en zijn daarom bevoegd instructie te geven aan beginnende schutters. Om de algehele veiligheid te bevorderen streeft het bestuur ernaar om 2 keer per jaar de Schietveiligheidcursus te organiseren. Deze wordt op de vereniging zelf gegeven.

Daarnaast beschikt onze vereniging over een groep leden die bij toerbeurt helpen bij de uitgifte van de verenigingswapens, de kaarten en bijbehorende munitie. Zij zijn ook in het bezit van een verenigingsverlof.

Bij de verschillende klussen in en om het gebouw wordt vaak een beroep gedaan op de leden van de vereniging.

Zonder de medewerking van al deze leden zou het onmogelijk zijn om de vereniging te laten functioneren.