Eerste controle van de dienst Haaglanden; Toezicht & Handhaving milieu

Op 28 oktober 2016 heeft de toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden en Milieu onze Schietvereniging bezocht. De  inrichting is gecontroleerd op de van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving en hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Deze controle geldt voor drie jaar. Verder lezen Eerste controle van de dienst Haaglanden; Toezicht & Handhaving milieu