KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) is de instantie in Nederland die – zoals de KNVB dat doet voor de voetbalsport – de belangen behartigt van alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen. Bovendien vertegenwoordigt de KNSA, als officieel erkend gesprekspartner, de schietsport op nationaal niveau onder andere bij diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid en Justitie, Defensie en VROM) en de nationale sportkoepel NOC*NSF.

Behalve het behartigen van de belangen van de schietsport en alles wat daarmee te maken heeft naar buiten toe (denk bijv. aan de pers), verleent de KNSA uiteraard service aan haar leden op diverse terreinen.
Het lidmaatschap van de KNSA biedt aan alle aangesloten verenigingen (en hun leden) een gratis pakket voorzieningen, dat bestaat uit een collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand en de toezending van het bondstijdschrift “Schietsport”.

Naast dit standaard servicepakket kunnen de aangesloten verenigingen (en hun leden) voor allerhande zaken en diensten bij de KNSA terecht. Zo kan de KNSA adviezen geven wanneer er vragen zijn bij de aanschaf van een wapen of andere zaken met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie (WWM). De KNSA adviseert en bemiddelt bij de realisatie en de bouw van schietsportaccommodaties en voert, namens de verengingen of individuele schutters, gerechtelijke procedures indien deze nodig en zinvol zijn.

Ook kan via de KNSA een aanvullende Bestuurderaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten tegen een zeer scherp tarief en wordt korting gegeven op de SENA- en BUMA-afdracht aan verenigingen met een kantine in eigen beheer waar muziek ten gehore wordt gebracht.

Een belangrijk deel van de serviceverlening is het goed informeren en adviseren van de aangesloten schietverenigingen en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit daarvan.
Zo verzorgt de KNSA onder andere opleidingen en cursussen, zowel op sporttechnisch als op wedstrijdorganisatorisch gebied en leidt zij sportschutters op tot bijvoorbeeld Basistrainer (de persoon binnen de schietsportvereniging die nieuwkomers de beginselen van de schietsport leert), Trainer-B en Trainer-A.

Aangesloten verenigingen kunnen tevens, indien zij dat willen, deelnemen aan het KNSA-certificeringssysteem; een project dat verenigingen helpt bij het verbeteren en waarborgen van hun eigen kwaliteit (bestuurszaken, begeleiding en training, sportontwikkeling, wetgeving, veiligheid van de accommodatie, enzovoorts).

Alle sportschutters in Nederland die via hun vereniging lid zijn van de KNSA ontvangen jaarlijks in maart hun zogenaamde schutterslicentie. Deze licentie is benodigd om aan verschillende wedstrijden deel te nemen en bovendien verplicht bij de aanvraag voor het mogen bezitten van een eigen wapen en de jaarlijkse verlenging van dit zogeheten Verlof tot het voorhanden hebben van Wapens en Munitie (Verlof).

De KNSA telt op dit moment circa 800 leden (schietverenigingen, stichtingen, schutterijen en gilden), waarbij ruim 42.000 sportschutters zijn aangesloten.
De KNSA is statutair gevestigd in Amersfoort. Het bondsbureau van de Associatie bevindt zich sinds oktober 2007 in Leusden.