Eerste controle van de dienst Haaglanden; Toezicht & Handhaving milieu

Op 28 oktober 2016 heeft de toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden en Milieu onze Schietvereniging bezocht.
De  inrichting is gecontroleerd op de van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving en hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
Deze controle geldt voor drie jaar.
Wij als het bestuur en ook de vrijwilligers die ons hebben gesteund en de handen uit de mouwen hebben gestoken als nog zeer dank baar zijn.